เทศบาลตำบลลานหอย
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ลานหอย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลลานหอย
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 
 

Lanhoi Municipality
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวทางการปฏิบัติอันเนื่องมากจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร [ 10 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 36  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554) [ 21 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 21 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 21 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 21 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 19 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 19 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 43  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563) [ 19 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 4) [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
พระราชบัยญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
กฎกระทรวงค่าะรรมเนียมในการออกใบอนุญาต [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
กฎกระทรวงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินและถมดิน [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
การเทียบตำแหน่งในการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ มท 0808.2/ว2827 26 มีนา คม 2564 [ 7 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
ระเบียบ ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย [ 7 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามปฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 31 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
(1)    2    
 
 

TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้
ท้องถิ่น

OTOP
ผลิตภัณฑ์
สร้างอาชีพ พัฒนาศักยภาพ ผลักดัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
 
   
  กรอกแบบสอบถาม ความพึงพอใจ
 
   
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
NAXSOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลลานหอย
 
เทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140 โทรศัพท์ : 055-689-026 โทรสาร : 055-689-026 ต่อ 116
E-mail : saraban@lanhoicity.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลลานหอย
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 9,827,805 เริ่มนับ 8 มิ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-785-7500