เทศบาลตำบลลานหอย
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลลานหอย
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 
 

Lanhoi Municipality
แผนอื่นๆ
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลลานหอย รอบ 6 เดือน [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลานหอย พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)  
   
 

TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้
ท้องถิ่น

OTOP
ผลิตภัณฑ์
สร้างอาชีพ พัฒนาศักยภาพ ผลักดัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
 
   
  กรอกแบบสอบถาม ความพึงพอใจ
 
   
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
LINK ที่น่าสนใจ