เทศบาลตำบลลานหอย
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลลานหอย
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 
 

Lanhoi Municipality
ประกาศ
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานหอย และนายกเทศมนตรีตำบลลานหอย [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานหอย เขตเลือกตั้งที่ ๒ [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานหอย เขต ๑ [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลานหอย [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลานหอย เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลลานหอย [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลลานหอย สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานหอย สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศเศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลานหอย เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานหอย สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลานหอย [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ เรื่องมาตรป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศเรื่อง มาตรการใช้ดุลยพิจนิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)  
   
 

TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้
ท้องถิ่น

OTOP
ผลิตภัณฑ์
สร้างอาชีพ พัฒนาศักยภาพ ผลักดัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
 
   
  กรอกแบบสอบถาม ความพึงพอใจ
 
   
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
NAXSOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลลานหอย
 
เทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140 โทรศัพท์ : 055-689-026 โทรสาร : 055-689-026 ต่อ 116
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลลานหอย
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 340,907 เริ่มนับ 8 เม.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-689-026