เทศบาลตำบลลานหอย
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ลานหอย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลลานหอย
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 

Lanhoi Municipality
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลลานหอย
 
นายกเทศมนตรีตำบลลานหอย
 
รองนายก ทต.
 
รองนายก ทต.
 
เลขานุการนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบลลานหอย
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาลตำบลลานหอย
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
รองปลัดเทศบาลตำบลลานหอย
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานนิติการ
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานประชาสัมพันธ์
- งานกิจการสภา
 
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
- งานพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
   
 
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
 
กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานควบคุม และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานบริการสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานป้องกันและควบคุมโรค
   
 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ระดับต้น)
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาชุมชน
 
 
 

TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้
ท้องถิ่น

OTOP
ผลิตภัณฑ์
สร้างอาชีพ พัฒนาศักยภาพ ผลักดัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
 
   
  กรอกแบบสอบถาม ความพึงพอใจ
 
   
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
NAXSOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลลานหอย
 
เทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140 โทรศัพท์ : 055-689-026 โทรสาร : 055-689-026 ต่อ 116
E-mail : saraban@lanhoicity.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลลานหอย
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 9,827,799 เริ่มนับ 8 มิ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-785-7500