เทศบาลตำบลลานหอย
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลลานหอย
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 

Lanhoi Municipality
ข่าวสารเทศบาล
 
 

 
การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  
 

ด่วน!!  การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ระบบเปิดให้บริการแล้ว  
!!! หากบุคคลใดมีชื่อในทะเบียนบ้าน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จะไม่สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากยังไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นาย อบต.  
!!! ระบบดังกล่าว เปิดให้แจ้งเหตุฯ เฉพาะบุคคลที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล เท่านั้น
โดยกรอกข้อมูล ดังนี้้
1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
2. รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
3. ชื่อภาษาไทย (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ)
4. นามสกุลภาษาไทย
5. วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชน
6. กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
จากนั้น กดปุ่มตรวจสอบข้อมูล ระบบจะปรากฎ
- ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
-ประเภทการเลือกตั้ง
- วันที่เลือกตั้ง
*- ตัวเลือกเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 7 ข้อ ประกอบด้วย
1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
6. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
7. เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
การแจ้งเหตุ
* *การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีสามารถแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2564 - วันที่ 27 มีนาคม 2564)  หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 - วันที่ 4 เมษายน 2564) **
Download Link ระบบการแจ้งเหตุฯ
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 15.42 น. โดย คุณ ดวงกมล ทองนามอญ

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลลานหอย
 
เทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140 โทรศัพท์ : 055-689-026 โทรสาร : 055-689-026 ต่อ 116
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลลานหอย
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 341,039 เริ่มนับ 8 เม.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-689-026