เทศบาลตำบลลานหอย
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลลานหอย
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 

Lanhoi Municipality
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.พ. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์(หยุดเผา) ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบัวจรัส ซอย ๘ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (รถขยะเปียก) ชนิด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ ISUZU สีเขียว เลขทะเบียน ๘๑-๘๑๓๕ สุโขทัย เลขไมล์ ๒๒๒๖๐๖ [ 22 ม.ค. 2564 ]ซื้อน้ำดื่ม ชนิดถัง ๒๐ ลิตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมหาราช ๑ ซอย ๖/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสะอาด โตพ่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดทำวารสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2564 ]จ้างเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๐-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA SCOOPY I สีแดง เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๖๑-๐๐๐๘ หมายเลขทะเบียน ๑ กฌ ๙๒๘๔ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) สะพายหลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างทำตรายางปลัดเทศบาลตำบลลานหอย ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลลานหอย จำนวน ๗ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทปั๊มน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ประเภทสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๓ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ประเภทหัวกะโหลกสายสูบน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๒๗๘ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เหล็กแบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Ford Ranger สีเขียว หมายเลขทะเบียน กข ๕๕๗๓ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2564 ]จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลลานหอย จำนวน ๖ โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป [ 8 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (รถขยะเปียก) ชนิด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ ISUZU สีเขียว เลขทะเบียน ๘๑-๘๑๓๕ สุโขทัย เลขไมล์ ๒๒๑๗๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบปั๊มจุ่ม (ไดโว่) ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่มชนิดถังขนาด ๒๐ ลิตร เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการพนักงานประจำวิทยุ เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานรับวิทยุ ราย นายจรัญ สังเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลลานหอย
 
เทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140 โทรศัพท์ : 055-689-026 โทรสาร : 055-689-026 ต่อ 116
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลลานหอย
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 212,627 เริ่มนับ 8 เม.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-689-026